Bruksområder for Smartbjella
Smartbjella er markedets smarteste og mest effektive måte å spore sau, geit og andre beitedyr på.
Den nye mobilteknologien NB-IoT (Narrow Band IoT) bidrar til at vi oppnår lang batteri-levetid og god dekning.
Bjelle_sau

SAU

bjelle_geit

GEIT

bjelle_hjort

HJORT

Markedets laveste pris og lang batteri levetid
5 års batterilevetid*
“Vedlikeholdsfritt”
Lett og robust
Flere mobilbånd (fungerer nær Russland)
-30 / +80 driftstemperatur
Markedets “beste pris”
5 års batteri*
Slik fungerer det
Det er enkelt å komme i gang med Smartbjella på 1-2-3!
buy0

1. Bestill

Bestill bjeller og opprett konto fra nettstedet vårt

install0

2. Installer

Når du har mottatt bjellene kan du aktivere og plassere dem på dyrene dine

enjoy0

3. Bruk Smartbjella

Nå kan du se dyrene dine på kartet og vite hva som skjer

Fornøyde kunder

Bestill Smartbjella og vårt tilbehør
Du kan velge enten å kjøpe eller leie Smartbjella. Videre kan du velge blant 10, 30, 50 eller 100 pakning med bjeller.