Basis 5 mnd

 • Antall brukere: Hvor mange brukere man kan invitere på kontoen.
 • Dødsvarsel: Rødt ikon i kartet + Varsel på epost når et dyr ikke har beveget seg på en bestemt tid. Man velge mellom 2, 3, 4 og 5 timer uten bevegelse før man får alarm.
 • Innstillinger både via Mobil og PC: Tilgang til portalen både via PC og Mobil
 • Etiketter: Lage etiketter på individ slik at de blir delt opp i grupper.
 • Historiske posisjoner (Sporing): Se historiske bevegelser på individ.

Standard 7 mnd

 • Kart utenfor dekning (Offline Map): Laste ned kart med sist sette posisjoner. Spesielt nyttig hvis man er ute og sanker uten nett på mobilen.
 • Geofence: Tegn opp et virtuelt gjerde og få varsel hvis et individ ved intervallrapport oppholder seg utenfor/innenfor gjerdet.
 • Tidsalarm: Legg inn et notat på et individ og få alarm til bestemt dato og klokkeslett. F.eks vaksineringsdatoer etc.
 • Overføring av bjeller mellom kontoer: Hvis du vil låne bort/selge noen bjeller kan du overføre dem til en annen kunde på egen hånd.
 • Tegn og velg bjeller i kart (Polygon): Gjøre innstillinger på mange bjeller samtidig fra kartet. Spesielt nyttig for de med stort antall individer. Eks på bruk:

Se for deg at du har 100 individ på kartet. En flokk på 20 dyr har begynt å bevege seg langt fra resten og du vil gjerne følge med dem ekstra nøye. Da kan du enkelt tegne opp en polygon rundt flokken og gjøre innstillinger på alle samtidig. 

Også nyttig ved sanking. Da kan du f.eks tegne opp en polygon rundt alle som har rapportert fra gården og deaktivere disse samtidig for å spare batteri. 

Profesjonell 12 mnd

 • Deling av bjeller mellom kontoer: Veldig nyttig funksjon for et godt beitesamarbeid. Eks på bruk:

Hvis en kunde har 10 smartbjeller og naboen har 10 smartbjeller, så kan begge dele sine 10 bjeller med hverandre slik at begge ser 20 smartbjeller på kartet. De delte bjellene vil ha en egen farge på kartet så man enkelt kan skille mellom egne og delte individ.

Spesielt nyttig for beitelag som da kan dele sine bjeller med administrator slik at hen har total oversikt over alle bjellene i laget i ett kart.

 • Veipunkt (Også kalt Poin of Interest): Legg til interessante punkt på kartet, f.eks saltsteiner etc.

 

* Vår partner, TeleIoT, fakturerer alle kunder direkte for datatrafikk, prisen blir derfor fordelt på en faktura fra TeleIot og en egen faktura fra Smartbjella for software lisens.

Prisfordeling, pris eks mva. pr. bjelle:

BASIS // 5 måneder // totaltpris 109kr:
Software 34kr (Smartbjella)
Datatrafikk: 75kr (Teleiot)

STANDARD// 7 måneder //totaltpris 129kr:
Software 45kr (Smartbjella)
Datatrafikk: 84kr (Teleiot)

PROFESJONELL// 12 måneder // totaltpris 149kr:
Software 45kr (Smartbjella)
Datatrafikk: 104kr (Teleiot)