Bilder fra SB Portal 2.0 (2020) – bildene viser enheter over hele Norge.

Nasjonal dekning

Dekningskart

I 2019 ble det solgt mer enn 11.000 bjeller over hele landet. Smartbjella er derfor først og størst på IoT sporing av beitedyr i Norge. Vårt produkt er produsert i Norge, og vi mener derfor du får den mest robuste og stabile bjella i markedet.

Se dekningskart for Telenor og se dekningskart for Telia. Trykk på lenkene for å se kart og oversikt.

Telenor-logo
Telia-logo