GENERAL

Smartbjella er en enkel å bruke sporingstjeneste. Den inkluderer en sporingsenhet, som samler inn GPS-posisjon, temperatur og bevegelse og sender dette via NB-IoT.

Ved å montere enheten på ditt dyrs halsbånd kan du spore og holde øye med dine dyr på avstand med Smartbjella Web Applikasjon.

The Global Positioning System (GPS) er et satellittbasert navigasjonssystem bestående av minst 24 satellitter. GPS fungerer i all slags vær, i hele verden, 24t i døgnet.

USAs forsvarsdepartement sendte opprinnelig satellittene i bane til militært bruk, men de ble gjort tilgjengelig for sivilt bruk på 1980-tallet. Hver satellitt sender et unikt signal og bane parametere, som lar GPS-enheter dekode og beregne den nøyaktige posisjonen til satellitten. GPS-enhetene bruker så denne informasjonen til å triangulere og beregne brukerens nøyaktige posisjon.

NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) er en standard basert lavfrekvent, lavenergi (low power wide area, LPWA) nettverk utviklet for å ta i bruk en vid rekke av nye enheter og tjenester i tingenes internett (IoT). NB-IoT  forbedrer vesentlig strømforbruket for enheter, system kapasitet og spektrum effektivitet, spesielt i tette omgivelser.

Batterilevetid på mer enn 10 år kan bli støttet for mange bruksområder. Dette er kommunikasjonsformen Smartbjella bruker får å sende data til plattformen.

Smartbjella er laget for å brukes hvor som helst i Norge. NB-IoT SIM-kortet brukt i enheten har kan brukes i hele Norge etter dekningen levert fra våre teleleverandører (Telenor og Telia)

Garantitiden varierer ut ifra anskaffelsesmodell. Ved kjøp er garantitiden 2 år og vel leie gir vi 5 års garanti. For å opprettholde garantien, må enheten brukes innenfor følgende miljø: -30ºC to +80ºC.  Enheten er et forseglet produkt og skal ikke åpnes etter produksjon, dette gjelder også av hard behandling eller lignende.

Nei. Enheten fungerer best i områder med åpen himmel sånn som på landet, fjellet i skogen og flatere terreng. Den kan lettere motta GPS-signaler i flatt terreng fordi det er mindre som skygger for satellittene. Jo åpnere siktelinje enheten har til satellittene, jo mer nøyaktig blir posisjonen. Enheten vil ha begrenset funksjon i byer hvor mange høye bygninger kan begrense siktelinjen til GPS-signalene og gi feil i posisjonsberegning.

Enheten trenger ikke vedlikehold eller batteriskift. For å kunne administrere enheten i webapplikasjonen må du bare ha et aktivt abonnement for din enhet, dette kan være sesongbaser eller årlig.

Sporingsenheten

Ta enheten ut av esken. Monter enheten på dine dyr etter instruksjonene inkludert i esken. Logg inn i web portalen, for å gi navn til dine enheter (som standard enhetens MAC-adresse).

Ha oversikt over dine dyr med Smartbjella.

Enheten bør være i et område med god NB-IoT dekning. Du kan sjekke dekningen på vår hjemmeside (Dekningskart). Vennligst sjekk dekningen basert på hvilken teleoperatør din enhet bruker (Telenor eller Telia). For GPS posisjon, bør enheten være i et område med åpen himmel med fremsiden (siden med gravert logo) mot himmelen, ikke mot bakken.

Enheten er designet for å vare i mer enn 15 år, men det avhenger av hvor ofte enheten kommuniserer med plattformen og forholdene rundt enheten. Hvis enheten kommuniserer ofte (for eksempel hver time) og/eller  har dårlige forhold (temperatur lavere enn -10Cº, dårlig dekning, dårlig GPS-signal) synker batterilevetiden vesentlig.

Her er noen beregninger for batterilevetid:

Enheten sender data hver 24t i normalt miljø/forhold à Batterilevetid: nesten 17 år

Enheten sender data hver 1t i normalt miljø/forhold à Batterilevetid: nesten 2 år

Enheten registrerer og sender følgende informasjon til plattformen: GPS-posisjon, temperatur og fart.

Dette avhenger av konfigurasjonen av enheten. Den kan konfigureres enkelt fra web portalen til å kommunisere med intervaller fra hvert 10. minutt til hver 24.time. Vennligst vær oppmerksom på at batterilevetiden kan påvirkes drastisk vet hyppig kommunikasjonsintervall.

For begge valg trenger du kun velge de enheten du ønsker å overføre (for eksempel ved salg) eller dele i web portalen og klikke på korresponderende handling fra «Handlinger» menyen.

Etterpå må du bare spesifisere telefonnummeret eller epost adressen til mottaker. Begge kontoer vil motta epost for å verifisere handlingen.

Forsikre deg om at enheten har god NB-IoT dekning. For GPS, forsikre deg om at enheten er under åpen himmel med fremsiden (så mye som mulig) pekende oppover, eller i det minste ikke pekende mot bakken. Sjekk også batteriprosenten i web portalen. Hvis alt ser bra ut og du fortsatt ikke får kontakt med enheten, vennligst kontakt vår kundeservice.

WEB APPLICATION

Bare gå inn på nettsiden vår: https://smartbjella.no/  og klikk “LOGG INN” øverst.

Logg inn på Web Portalen, i enhet listen vil du ser enhetene navngitt med sin MAC-adresse (som standard). Søk opp enheten med MAC-adressen, (den finnes på på enheten), klikk på enheten du vil gi et navn og gå på «enhetsprofil» i handlingsmenyen. Å gi enheten et navn (for eksempel dyrets navn) gjør det lettere å identifisere hvilken enhet som sitter på hvilket dyr.

I Web portalen, i listen til venstre kan du se alle grupper. Hvis du klikke på en gruppe, vil du åpne eller lukke listen over enheter i den gruppen.  Grupper kan bli opprettet eller administrert fra gruppemenyen. Ved velge en eller flere enheter kan du legge dem til eller fjerne dem fra en gruppe.

Først må du markerer et område, det gjør du ved å trukke på geofence menyen og så «Opprett geofence». Du kan legge til eller fjerne en enhet fra et geofence ved å velge enheten og så velge korresponderende handling i handlingsmenyen. Hvis en enhet et  tildelt et geofence  vil plattformen sjekke om posisjonen er innenfor eller utenfor området og utløse en aktuell handling. For eksempel sende et varsel.

Trykk på «Sporing» oppe til venstre og velg det dato intervallet hvor du ønsker å se enhetens bevegelseshistorikk. Du vil nå se alle GPS-posisjoner som er registrert innenfor dato intervallet du har valgt. Du kan klikke på hver posisjon eller milepæl, for å se detaljene for enheten i det øyeblikket.

Plattformen kan informere deg når et dyr beveger seg inn eller ut av et geofence-område, når dyret er dødt, eller batteriet holder på å gå tomt. Du kan konfigurere (aktivere/deaktivere) hvilke varsler du vil ha og med hvilken kanal du vil bruke til bli varslet.

Gå til rapport fanen. Der vil du se alle dine enheter. Du kan enkelt filtrere listen etter navn , enhets ID, gruppe, eller siste rapporterings dato. Hvis du klikker på enhets ID vill du se alle datapakker som er sendt av enheten. En hver oversikt i Rapport vinduet kan bli eksportert til en Excel fil.

Forsikre deg om at du prøver å koble deg til fra Smartbjella sin nettside (https://smartbjella.no/ ), klikk på “LOGG INN” og skriv korrekt brukenavn og password. Du kan også gjennopprette passord ved å trykke på “Glemt passord” på innloggingsiden. Du vil da motta en epost med instruksjoner.  Hvid du fortsatt ikke får logget inn, vennligst kontakt vår kundeservice.

Fargen på pilene representerer GPS status:

BLÅ = posisjon er kjent

GUL = siste kjente posisjon (posisjonen er mer enn 24t gammel, problemer med signal fra GPS satellitt)

GRÅ = ingen posisjon er kjent eller tidligere kjent
(aldri vært koblet opp mot tjenesten)

Smartbjella er en web-applikasjon og man finner den derfor ikke i play-butikk eller appstore.

Når man logger inn på https://app.smartbjella.no/ for første gang vil de aller fleste telefoner og nettbrett gi deg et valg om å legge til Smartbjella på startskjermen.

Hvis du ikke får tilbud om dette kan du følge vår brukerveiledning for dette: https://smartbjella.no/ressurser/