"KOM I GANG"

Hvordan komme igang, bruk av app generelt, hvordan aktivere / endre intervall?

– Følg bruksanvisningene eller gå på vår YouTube-kanal for å se hvordan man aktiverer bjellene, endrer intervall etc.

Bruksanvisninger 2021: 

Trykk på temaet under for å gå til bruksanvisning:

Hurtigstartguide

– Hvordan komme i gang, montering og oppstart i portalen.

Legge til navn/øremerke (enhetsprofil)

– Hvordan endre navn og/eller øremerke nr.

Handlinger

-Alle innstillinger og konfigurasjon av bjeller gjøres gjennom handlinger.

Enhetsinnstillinger

-Aktivere/deaktiver, endre rapportintervall og innstillinger for dødsvarsel.

Etikettadministrasjon

-Lagre mer informasjon om dyret, antall lam etc. (erstatter grupper i portalen)

Rapport

-Listevisning av enheter, historiske posisjoner og Excel eksport

Geofence

-Hvordan lage geofence

Oppdatere programvare (firmware) på bjella

– Hvordan oppdatere programvaren på bjella

Smartbjella Norge på Youtube

-Gå til vår Youtube kanal

INTRO TIL PORTALEN

ONLINE RESSURSER

SMARTBJELLA YOUTUBE

Instruksjoner på video!

SMARTBJELLA BRUKERGRUPPEN

Der kunder deler erfaringer!