SMARTBELLS AS

(Registrert i brønnøysundregisteret med org. nummer: 922 372 861, heretter «Leverandøren»)

 

Takk for din interesse i produktet og selskapet.

 

Når du kjøper Smartbjella- produkter, har du rettigheter i henhold til norsk kjøpslovgiving i tillegg til dekningen du får gjennom vår begrensede garanti.

Denne begrensede garantien gjelder fysiske varer og kun fysiske varer kjøpt direkte fra leverandøren.

 

Garanti dekning:

Denne begrensede garantien dekker alle mangler i materialer og/eller produksjon under normal bruk under garantiperioden. Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Kunden eller forhold på hans side, har Smartbells AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering.

 

 

Kunden kan ikke gjøre gjeldende krav eller rettsmidler knyttet til feil, avvik eller mangler som er et resultat av misbruk, forsømmelse, manglende vedlikehold eller forsvarlig stell av produktene.

Det samme vil gjelde dersom slike feil, avvik eller mangler er et resultat av brudd på instruksjoner gitt av Smartbells for bruk av leveransene https://smartbjella.no/guidelines/. På grunn av de mange faktorene som påvirker batterilevetid, gis det ingen garanti på batterilevetid.

 

Garantiperiode:

Garanti perioden for den fysiske varen er 2 år fra leveringsdatoen. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig med leverandøren ved kjøp.

Fraktkostnader dekkes av kunde.

 

Kundens forpliktelser:

Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kunden skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven).

Kunden forplikter seg å kontakte leverandøren så fort som mulig når mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget og angi hva slags mangel dette gjelder.

 

Leverandørens forpliktelser:

Når melding om mangel har blitt mottatt. Forplikter leverandøren seg til å svare innen rimelig tid med en vurdering av mangelen og videre handling.